Kjevikfakta har fredag 5. februar 2016 sendt brev til Forsvarsministeren. I brevet anmoder vi om et møte på bakgrunn av innrømmelser om overfladiske vurderinger og manglende kvalitetssikring i forslaget om nedleggelse av base Kjevik.

Klikk på faksimilen og les brevet fra Kjevikfakta til Forsvarsministeren i sin helhet.

Bakgrunnen for dette brevet, er at vi lenge har ment at innstillingen til Forsvarssjefen om å legge ned og flytte Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik (LSK) er feil, og foretatt på et svakt utredet og dårlig dokumentert grunnlag. Nå får våre konklusjoner støtte fra ansatte i forvaltningen.

Fra en nylig korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Luftforsvarsstaben har vi fått tilgang på informasjon som forteller at også de som er involvert i arbeidet med utforming av langtidsmeldingen, er enig i at forslaget om nedleggelse baserer seg på overfladiske vurderinger og manglende kvalitetssikring. Følgende to sitater er hentet fra nevnte korrespondanse:

  • «NB! Ikke involver Kjevik.»

  • «Gitt tidsfristen og begrensningen i forhold til å involvere Kjevik er det veldig overfladiske vurderinger som er gjort, og kvalitetssikring mangler således.»

Artikkelen er oppdatert.