Etter møtet med statssekretæren fant vi det nødvendig å sende et oppfølgings brev rundt temaet EBA, eiendom-bygg-anlegg. Hovedmomenter fra brevet er et avsnitt om forsvarets fotavtrykk og 4 presiseringer om Kjevik.

Under møtet ble vi fortalt at Forsvaret har 1500 ”fotavtrykk” i Norge. Informasjonen i FMR tilsier ca 50 tjenestesteder med fast tjenestegjørende personell, og omkring 100 forsvarsanlegg (kai, tankanlegg, master, øvingsfelt osv). Vi stiller oss undrende til differansen 1500/150 i antall ”fotavtrykk”. Men uten å dvele mer med dette vil vi, frem til LTP er vedtatt, fortsette arbeidet med å videreformidle relevant informasjon om Kjevik. ”Fotavtrykket” på Kjevik er stort, og blir dyrt og lite hensiktsmessig å fjerne.

  • En gjennomgang av Forsvarets skoler viser at Kjevik er det største skolesenteret i Forsvaret.

  • Luftforsvarets utredningen av Værnes i 2013 konkluderte med så store utfordringer i bygningsmassen at Luftforsvaret ikke etablerte avdelinger der.

  • Kjevik har en god forlegningsmasse for skolens mannskaper, egne og eksterne elever.

  • Kjevik har et stort potensiale for videre utvikling, og kan enkelt utvikles i takt med de behov Luftforsvaret har i fremtiden.

Les hele brevet her.