Kjevikfakta sendte fredag 5. februar 2016 et brev til Forsvarsministeren. I brevet anmoder vi om et møte på bakgrunn av "innrømmelser om overfladiske vurderinger og manglende kvalitetssikring i forslaget om nedleggelse av base Kjevik".

Nå har vi fått svar på brevet. FD ønsker å gjennomføre et møte med oss.

Vi vil poste mer info når møtet er gjennomført.