Kjevikfakta har tidligere, igjennom fagforeningene sentralt, forespurt om å få fjernet beskyttelsen på underlagsmaterialet til FMR. Vi har ventet lenge og i stillhet fordi dette styrer veien videre, og nå er svaret her: Svaret er nei, og det er begrunnet i: "Forsvarssjefen har etter utgivelse av FMR presisert at intet av underlagsmaterialet vil bli nedgradert."

Dette står i sterk kontrast til Forsvarsministeren, som har det øverste ansvaret for Forsvaret, sin uttalelse: "Jeg sa da at denne regjeringens forsvarspolitikk skal være forankret i tre viktige prinsipper: Åpenhet, realisme og bærekraftige løsninger."

/images/20151001tk-70-2.jpg

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Kjevikfakta er skuffet, men ikke overrasket. Dette er et hinder for vårt videre arbeid med å bidra til Forsvarsministeren sitt ønske om: "Et bredest mulig ordskifte om utfordringene vi står overfor er helt vesentlig. Det er fordi dette er et av de store spørsmålene i vår tid. Og fordi Norges sikkerhet og forsvar angår oss alle."

FMR er et glanset dokument som på en meget konsentrert måte danner mye av grunnlaget for dette ordskiftet. Underlagsmaterialet til FMR må frigis for at våre folkevalgte skal få nok fakta til å vedta en god langtidsmelding, uten fremtidige «bomber» med hensyn til økonomiske overskridelser og kompetanse-fallgruver.

Vi ønsker våre forsvarsinteresserte følgere en riktig god jul, og et fritt og fredfylt nytt år!