En avvikling av Kjevik vil redusere Forsvarets lokasjoner, men vil også påføre Luftforsvaret inntil 1,8 MRD NOK i økte kostnader relatert til tiltakets beregnede gevinst. Avviklingen av Kjevik skal være gjennomført innen 2025 uten at det er synliggjort hvordan man skal unngå negative konsekvenser for utdanningen til bl.a. nytt redningshelikopter og kystvakt-/fregatthelikopter.


Hverken USMC eller EMAR inngår i FDs økonomiberegninger for tiltaket

Økonomigevinsten i LTP bygger på et foreldet teoretisk beregnet underlag. En gjennomgang av beregningene viser at kostnadsbildet for Luftforsvarets skolesenter Kjevik er satt for høyt og investeringene for det nye Luftforsvarets skolesenter (Værnes og de operative basene) er satt for lavt. LTP-gevinsten blir ytterligere redusert ved at det planlegges med at en stor US Marine Corps styrke skal stasjoneres på Værnes, og dermed blir ledig bygningsmasse tatt i bruk. Luftforsvaret skal i 2017 innføre ny grunnleggende flyteknisk utdanning, basert på det militære kravet EMAR. Dette viderefører behovet for en skolehangar, noe som mangler på Værnes.


FD har ikke fremlagt faglig underlag som underbygger tiltaket

Forsvarssjefens varslede utredning om utdanningsvirksomheten er ikke tilgjengelig som underlag før Stortinget fatter vedtak, men det er derimot Luftforsvarets 2013 utredning om teknisk utdanning i Luftforsvaret. Utredningens anbefaling fremhever at Kjevik må skjermes frem mot 2025, for at Luftforsvaret skal regenerere kompetanse i en krevende periode med omstilling og innføring av en rekke nye plattformer.


FD har ikke fremlagt operative konsekvensutredninger for tiltaket

Et skolesenter har ingen direkte operativ verdi og avviklingen av den militære aktiviteten på Kjevik vil derfor ikke styrke kampkraften på Værnes. Derimot produserer skolesenteret kompetanse av stor betydning og dersom denne reduseres vil kampkraften svekkes.


Faktaboks

FD forankrer tiltaket om en avvikling av den militære aktiviteten på Kjevik i operative og faglige behov. Som en følge av avviklingen skal:

  • ledelse og befalsskole flyttes til Garnison Værnes

  • teknisk spesialistutdanning skal fragmenteres til inntil åtte operative baser

  • grunnleggende (fly)teknisk utdanning skal kjøpes eksterntLes mer om beregningene som ligger bak våre påstander på http://www.kjevikfakta.no/posts/en-avvikling-av-militaer-aktivitet-pa-kjevik-vil-ikke-gi-de-gevinstene-ltp-beskriverLast ned en utskriftsvennlig kopi her.

Siden er oppdatert 2016-10-22: Kostnadsøkningen er redusert med 100 MNOK for å gjenspeile reduserte investeringskostnader på hangar.