Hvorfor støtter Senterpartiet LTP vedtaket om å flytte Forsvarets virksomhet fra Kjevik til Værnes, når man ikke støtter de øvrige vedtakene i LTP forliket?Kjære Trygve!

Senterpartiet har vært tydelige på at dere i liten grad er enige i forliket rundt regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren (LTP), herunder vedtakene for MPA/Andøya og 339/Bardufoss, og at dere derfor ønsker å snu LTP vedtak. Det synes vi er bra! De 200 forsvarsansatte på Kjevik, og deres familier, opplever akkurat det samme som de øvrige berørte familier ved nevnte steder, nemlig en stor usikkerhet rundt beslutningsgrunnlaget for LTP.

Men vi forsvarsansatte på Kjevik har merket oss at Senterpartiet under LTP voteringen stemte mot sju, 7, romertallsvedtak: I, III, IV, V, VI, VIII, IX. Og stemte for ett, 1, romertallsvedtak: romertallsvedtak VII "Luftforsvarets skolesenter lokaliseres til Værnes. Forsvarets virksomhet på Kjevik legges ned." (Romertallsvedtak II var et ukontroversielt "enstemmig for" til navnebytte for de øverste sjefene i forsvarsgrenene.) Senterpartiet var altså enige med regjeringen i et LTP forslag og uenig med regjeringen i de sju LTP forslagene som ble en del av forliket.

Vi forstår hvorfor Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet stemte for sitt eget forlik. Selv om vi hele tiden har hatt det inntrykket at det var militærfaglig forståelse blant disse tre (i Utenriks og forsvarskomiteen) for å beholde militær virksomhet på Kjevik, så tror vi at stortingsgruppene til Høyre og Fremskrittspartiet ble for sterke mht å støtte regjeringens LTP. Men Senterpartiet var altså ikke en del av dette forliket.

Vi lurer på hvorfor Senterpartiet valgte å tro på regjeringens beslutningsunderlag i kun et forslag - forslaget om å legge ned Forsvarets virksomhet på Kjevik?

Vi kan hjelpe med forslag til begrunnelser:

  • SP stoler på FD sine beregninger for en fornyelsebesparelse på Kjevik på 320 MNOK? (Til tross for at Forsvarsbyggs beregninger indikerer at dette kan bli 60 MNOK.)

  • SP stoler på FD sine beregninger for en driftsbesparelse på årlige 35 MNOK? (Til tross for at dette må innebære en reduksjon i lønnsutgifter og dermed nedgang i ansatte som kan levere utdanning.)

  • SP stoler på FD sine beregninger rundt at virksomhet fra Kjevik kan innpasses på Værnes med lave investeringskostnader? (Til tross for at ledig kapasitet på Værnes fylles opp med aktivitet som ikke var medberegnet i FMR og LTP saksbehandlingen.)

  • SP stoler på at FD vil lykkes med å fragmentere spesialistutdanningen av teknikere i Luftforsvaret til de operative basene? * (Til tross for at Luftforsvaret i 2013 påpekte overfor FD at man bør vente på erfaringer fra Ørland før man gjør en desentralisering i stor skala. Luftforsvaret har tidligere mislyktes med desentralisert teknisk utdanning for F-16 på Rygge og måtte overføre utdanningen til Luftforsvarets skolesenteret Kjevik.)*

  • SP stoler på at FD vil lykkes med å sette ut grunnutdanning for teknikere i Luftforsvaret til sivile skoler? (Til tross for at Luftforsvaret i 2013 anbefalte FD om å beholde utdanning av teknikere i våpengrenen. Det finnes forøvrig i øyeblikket ingen andre leverandører av den type grunnutdanning som Luftforsvaret skal bruke fra høsten av enn Luftforsvarets skolesenteret Kjevik.)

  • SP stoler på FD sin timing; "virksomheten på Kjevik effektiviseres og avvikles senest innen 2025 for å minimere kompetansetapet"? (Til tross for at Luftforsvaret i 2013 anbefalte FD om å beholde drift på Kjevik til etter 2025, før man i det hele tatt diskuterte lokalisering og driftsform - for å sikre Luftforsvaret mot kritisk kompetansetap).

Det er foreløpig ikke bygget noe på Værnes (eller på de andre basene) for å huse virksomhet fra Kjevik og ei heller flyttet noe vekk fra Kjevik. Et vedtak i Stortinget kan som kjent gjøres om når flertall skifter.


Fagforeningene ved Luftforsvarets skolesenter KjevikLast ned en utskriftsvennlig versjon her.