Den faglige LTP forankringen som plutselig ikke var gyldig

I kommunikasjonen rundt LTP, Prop 151 S (2015-2016), argumenteres det med at avviklingen av militær aktivitet på Kjevik forankres i operative og faglige behov. Forankringen i operative behov ikke gir mening. Forankringen i faglige behov er feil. Forbindelsen fra Prop 73 S frem til Prop 151 S ble brutt av Luftforsvarets faglige 2013 utredning.

/images/brutt-lenke.jpg

Luftforsvarets faglige svar til FD, i 2013 utredningen, bryter lenken mellom Prop 73 S (2011-2012) og Prop 151 S (2015-2016). (Illustrasjon: Kjevikfakta)

Les mer…