Om Kjevikfakta

Informasjonstiltaket Kjevikfakta ble etablert av arbeidstakerorganisasjonene ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik i november 2015. Sammen med ordfører i Kristiansand, Agders representanter på Stortinget, Region Kristiansand, samt et bredt politisk miljø i og rundt Kristiansand ble det i 2015 og 2016 jobbet utrettelig for at Stortinget skulle få best mulig underlag for å treffe avgjørelsen rundt Luftforsvarets skolesenter Kjevik. Arbeidet fortsatte med lavere intensitet fra 2017 og ut 2020. Vi retter en stor takk til alle som har jobbet med samme mål.

Kjevikfakta ble avviklet i desember 2020, i etterkant av at Stortinget vedtok Prop. 14 S (2020-2021) uten å vise tydelig politisk vilje til å snarlig adressere privatiseringen av flytekniker utdanning.

I begynnelsen jobbet Kjevikfakta ut fra den forståelse at regjeringens ambisjon var å endre Luftforsvarets utdanningsaktivitet, igjennom hovedsaklig reorganisering og relokalisering av blant annet (fly)teknisk utdanning. Etter å ha fulgt Stortingets behandling av Prop. 51 S (2015-2016) og Prop. 14 S (2020-2021) har vi endret forståelse.

Det er vanskelig å tolke endringene innen (fly)teknisk utdanning som noe annet enn en privatisering innenfor den del av virksomheten som ikke kan defineres som den "spisse enden". Hadde ambisjonen vært å utvikle (fly)teknisk utdanning i en "bedre og billigere" retning hadde Stortinget "satt på bremsene" for lenge siden, fordi Prop. 51 S (2015-2016) allerede har svekket den interne (fly)tekniske utdanningen i Luftforsvaret. Prop. 14 S (2020-2021) åpner for mer privatisering av (fly)teknisk utdanning uten at Stortinget hadde innvending mot dette.


Kjevik 9. desember 2020.

Befalets Fellesorganisasjon
Norges offisers- og spesialistforbund
Norsk Tjenestemannslag Forsvar
Parat forsvar