Om Kjevikfakta

Kjevikfakta er et informasjonstiltak fra fagforeningene ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik.

Kjevikfakta startet opp i november 2015 og skulle vært avviklet ved behandling av LTP i november 2016. Pga en flertallsmerknad i instillingen til UFK er Kjevikfakta arbeidet forlenget ut Stortingets 2017 vårsessjon. Dette arbeidet er gjenspeilt i våre artikler.


Resten av informasjonen på denne siden er historisk:

Luftforsvarets skolesenter Kjevik er Forsvarets største skolesenter. Organisasjonen på Kjevik har en bemanning på nærmere 200 ansatte totalt, hvorav ca 150 jobber på skolesenteret.

Skolesentret er primærleverandør av teknisk utdannet personell med riktig kvalitet til Luftforsvaret, men vi leverer også til resten av Forsvaret. Skolesenteret har eksistert i 70 år og har den nødvendige kompetanse og utviklingsmuligheter til å levere teknisk kompetanse til Luftforsvaret i nye 70 år.

I Forsvarssjefens militærfaglige råd (FMR) ble det anbefalt å legge ned skolesenteret på Kjevik og å gjenopprette befalsskolen og teknisk skole, på Værnes sammen med skoler fra Heimevernet.

Vi i Kjevikfakta oppfattet dette som lite gjennomtenkt pga høye kostnader og fare for tap av kompetanse, og tok til motmæle. Vi avdekket at Forsvarsdepartmentet i interne dokumenter beskriver skolesenteret på Kjevik slik:

-"En helhetlig vurdering av økonomi, kompetanse og fremtidsmuligheter fremhever Kjevik som det beste alternativet for et samlet skolesenter i Luftforsvaret."

Forsvarsdepartementet valgte å diskvalifisere Kjevik ved at de vekta den så kalte "Basestrukturen", som primært er beregnet på operative forhold, fremfor å la økonomi, kompetanse og fremtidsmuligheter være tellende.

Det militærfaglige rådet skulle brukes av Regjeringen til å utforme den videre utvikling av Forsvaret igjennom en langtidsplan (LTP). Regjerngen må ha sett det samme som Kjevikfakta mht kostnadsbildet for satsingen på et skolesenter Værnes. Man utelater å flytte heimevernskolene til Værnes, og tar dramatiske og uhensiktsmessige grep for den tekniske utdanningen i Luftforsvaret. I stedet for et skolesenter så vurderes en oppdeling. Det er tvilsomt om dette vil gi lavere totalkostnad. Men det kan føre til mangel på teknisk kompetanse og resultere i at fly settes på bakken.

Kjevikfakta jobber for at teknisk utdanning i Luftforsvaret blir tatt ut av denne langtidsplanen og revurderes ved neste langtidsplan. I tiden frem til neste langtidsplan har Forsvarssjefen bestemt å se på hvordan man skal utdanne forsvarets personell ut fra Forsvarets behov. Det er lurt å avvente hva Forsvarssjefen mener om utdanning i Forsvaret før man gjennomfører ugjenkallelige strukturendringer og andre kostbare feilinvesteringer.


Last ned vårt utdypende faktadokument kjevikfakta.pdf


/images/bfo.png/images/blank.png/images/nof.png/images/blank.png/images/ntl.png/images/blank.png/images/pef.png